Mời Chào hàng: Mua tinh đông lạnh và dụng cụ phôi giống để thụ tinh nhân tạo bò

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Định – Địa chỉ: 35 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; –  Điện thoại: 056 3813537; Fax: 056 3813536. 2. Tên dự án: Kinh phí hỗ trợ phát triển đàn bò – năm […]