Mời chào hàng: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Mường La

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com Mã số thuế: 5500372904 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế […]