Mời chào hàng: Mua giống cá, tôm giống thả trong Vịnh Bắc Bộ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Thủy sản – Địa chỉ: phòng 208 nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04-37715082. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thủy sản 5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua […]