Mời chào hàng: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01năm 2016

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705 Mã số thuế: 0100405465 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần […]

Mời Thầu: 598 danh mục hóa chất theo máy

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Huyết học – Truyền mấu Trung Ương Gói thầu: 598 danh mục hóa chất theo máy Dự án: Mua hóa chất lần 2 năm 2015 Nguồn vốn: NSNN năm 2015-2016 và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung […]

Mời Thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Gói thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao Dự án: Mua hóa chất lần 2 năm 2015 Nguồn vốn: NSNN năm 2015-2016 và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của viện Huyết học – Truyền máu […]