Mời chào hàng: Mua sắm Lò đốt chất thải rắn y tế – công suất 50Kg/mẻ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp – Địa chỉ: 144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; –  Điện thoại: (067) 3851130; Fax: (067) 3852761. 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 – lần I […]