Mời chào hàng: Mua giống lợn của Trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội – Địa chỉ: phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 0433.530846. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư:  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 5. Tên gói thầu: Mua giống lợn của Trung […]