Thông báo mời chào hàng của Huyên Bảo Yên: Mua bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, máy chiếu cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012 – 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm […]

Huyện Bảo Yên mời chào hàng: Mua bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, máy chiếu cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012 – 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm […]

Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu    1. Tên bên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 2. Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt máy chiếu   3.  Tên dự […]

Mời thầu Mua sắm máy chiếu cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM MÁY CHIỀU Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy chiếu cho Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự và Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 02 cái.   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: […]

Mời đấu thầu trang bị 30 máy chiếu cho Trường Đại học Tài chính – Marketing

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU Trường Đại học Tài chính – Marketing mời thầu Trang bị 30 máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy và học tập   – Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính – Marketing. – Tên gói thầu: ”Trang bị 30 máy chiếu phục […]

Cục thuế tỉnh Bình Phước thông báo kết quả gói thầu cung cấp máy photocopy và máy chiếu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY CHIỀU   1. Cục thuế tỉnh Bình Phước Địa chỉ: 620 QL 14 – Phường Tân Phú – Tx Đồng xoài – tỉnh Bình Phước. Điện thoại, fax: 06513.879.937- 06513.879.195 2- Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy và máy chiếu; […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho trường mầm non và tiểu học Tỉnh Lào Cai

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC DẠY HỌC    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; Pax 0203 842 425 3. Tên dự: […]

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị dạy học

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC  A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; PAX: […]