Các tin thông báo mời thầu mời đấu thầu mua bán, cung cấp lắp đặt máy photocopy

Các tin thông báo mời thầu mời đấu thầu mua bán, cung cấp lắp đặt máy photocopy

Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công an Quận 6 Gói thầu: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường Dự án: Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Bộ Công an năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh Thời gian phát […]

Mời Thầu: mua Máy Photocopy cho Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên dự án: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp 3. Loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia:          – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B:                   – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh:                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Dự án, dự toán khác 4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.           B. Nội dung mời thầu – Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro  thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Tên gói thầu: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp – Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước – Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 27/05/2014 đến 09h00 ngày 11/06/2014 (trong giờ hành chính). – Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310 – Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng Việt Nam). Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro  số 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác  các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ mời thầu. […]

Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy của Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện 2. Tên gói thầu:  Mua sắm máy photocopy của Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp. 3.Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện được giao năm 2014 4.Tên bên mời thầu: […]

Đấu thầu máy photocopy – Văn phòng Sở TN-MT Lâm Đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SỞ   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt […]

Đấu thầu Thiết bị tin học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Tên bên mờ thầu : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 1. Tên gói thầu: Thiết bị tin học theo đề án năm 2012 Gói số 1: Máy vi tính để bàn. Gói số 2: Máy photocopy kỹ thuật 3. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh […]

Mời đấu thầu Mua máy photocopy – Chi cục thuế huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY   – Tên bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi – Tên gói thầu: Mua máy photocopy. – Tên dự án: Máy photocopy. – Nguồn vốn: Vốn ngành Thuế – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước – Thời […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy – Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY PHOTOCOPY Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa mời thầu Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012.   – Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. – Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012. – Hình thức đấu thầu: […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh – Chi cục Thuế Đức Phổ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY ẢNH Chi cục Thuế huyện Đức Phổ mời thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh.   – Bên mời thầu: Chi cục Thuế huyện Đức Phổ. – Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh. – Hình thức đấu thầu: Chào […]

Mời đấu thầu Cung cấp máy photocopy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY PHOTOCOPY Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn    – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.  – Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan […]

Đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY Mời đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện thuộc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh   – Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. – Tên gói thầu: Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà […]