Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công an Quận 6 Gói thầu: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường Dự án: Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Bộ Công an năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh Thời gian phát […]