Mời chào hàng: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh – Địa chỉ: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Tân Phú, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh –  Điện thoại:  0393.890652. 2. Tên dự án: May sắm trang phục và […]