Đấu thầu Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình mời thầu Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero   – Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình – Tên […]