Mời chào hàng : Mua sách trang bị cho các thư viện huyện miền núi, vùng sâu – Thư viện Quảng Ngãi

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Tên cơ quan/ đơn vị : Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : 103 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại /Fax/Email : 055. 3823740 ; Fax: 055.3823740 2. Tên Dự án: Tăng cường đầu tư xây […]

Mời thầu : Mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013 – Sở Tư Pháp Hải Dương

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Get Ex Back After 6 Months 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 2 Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại/Fax: 0320.3844532; Fax: 0320.3859220; 2. Tên dự án: […]