Trung Tâm Đồ Họa – Mời Đấu Thầu Mua Sắm Thiết Bị CNTT

TRUNG TÂM ĐỒ HỌA THÔNG BÁO MỜI THẦU Thông tin về chủ đầu tư và dự án đấu thầu: Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Đồ họa –          Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội –          Điện thoại/Fax/E-mail: 66861362 Tên dự án: Mua sắm bổ sung các […]

Đài PT – TH Vĩnh Long – Thông báo mời thầu mua sắm Camera

Thông báo mời thầu A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long. – Địa chỉ: số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. – Điện thoại: 070.3822.412;                Fax: 070.3827.194 2. […]