Mời Thầu: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời, đồ dùng, thiết bị dạy học trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa – Địa chỉ: 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; –  Điện thoại: 0373.852.328; Fax 0373.850.236. 2. Tên dự án: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời; bộ đồ chơi, đổ dùng, trang thiết bị […]