Mời Chào hàng: Mua sắm thiết bị vệ sinh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Ninh Bình – Địa chỉ: Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình; –  Điện thoại: (0303) 870953. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Ninh Bình 5. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, hàng hóa bổ […]