Mời Chào hàng: Mua sắm hóa chất, nguyên vật liệu năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện nghiên cứu Da – Giầy – Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.8472923. 2. Tên dự án:  Đề tài:”Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hóa chất bằng phương pháp sắc […]