Mời Thầu: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP – Địa chỉ: số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (069)696153; Fax: (04) 3835771. 2. Tên dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành thông tin khoa học quân sự năm 2015 4. Chủ đầu tư: Trung […]

Mời chào hàng: Mua sắm máy chủ, máy vi tính và các trang thiết bị kèm theo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận – Địa chỉ: 13 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 5. Tên gói thầu: Mua sắm […]