Mời Thầu: Mua sắm máy sắc khí lỏng hiệu năng cao của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương – Địa chỉ: 209, Yersin, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; –  Điện thoại/Fax: (0650) 3832075/ 3859658. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương 5. Tên gói […]