Mời Thầu: Mua sắm phòng máy vi tính trang bị cho các đơn vị trường học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà – Địa chỉ: 31/18A Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết […]