Mời Thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

  Tên bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Xương Huân, tp Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0258.356.434 Mã số thuế: Không Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện -Loại gói thầu: Mua sắm hàng […]