Mời Thầu: Mua sắm 05 Rơmooc chuyên dụng mới 100%

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Gói thầu: Mua sắm 05 Rơmooc chuyên dụng mới 100% Dự án: Đầu tư xe nâng, xe đầu kéo + sơmi rơmooc phục vụ vận chuyển xếp dỡ năm 2015 – Cảng Bến Nghé Nguồn vốn: vốn tự có của Công […]