Mời chào hàng: Mua sắm tài sản thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi truồng rừng – Địa chỉ:  phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.8389434; Fax: 043.8389434. 2. Tên dự án: Điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2015 4. Chủ đầu […]