Mời chào hàng: Mua sắm thiết bị âm thanh lắp đặt cho các phòng họp của Tỉnh ủy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – Địa chỉ: số 1, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. – Điện thoại/Fax:  – Điện thoại: 02113 861 043./-Fax: 0211 3861 694. 2. Tên dự án: Mua sắm thiết […]