Mời Chào hàng: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015 Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015 Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm […]

Mời Thầu: Mua sắm thiết bị dạy học trang bị cho các trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà – Địa chỉ: 31/18A Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hô Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn […]