Mời Thầu: Mua sắm thiết bị luyện tập và thiết bị phục hồi chức năng phục vụ cho diễn viên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đoàn xiếc Hà Nội – Địa chỉ: 25 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị luyện tập phục vụ cho diễn viên năm 2015 4. Chủ đầu tư:  Đoàn xiếc Hà Nội 5. […]