Mời chào hàng: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh – Địa chỉ: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Tân Phú, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh –  Điện thoại:  0393.890652. 2. Tên dự án: May sắm trang phục và […]

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang phục dân quân tự vệ – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 106 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320.3857654 2. Tên dự án: Dự án, dự toán khác 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch […]

Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm trang phục – Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng , thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại/Fax/E-mail: 060 3862520; 0603863730 2. Tên dự án : Mua sắm trang phục kiểm […]