Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị phục vụ thực tập

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Quân y – Địa chỉ: số 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội; –  Điện thoại: 043 688 4203. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Học viện Quân y 5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ thực tập B. […]