Mời thầu: Mua sắm vật tư linh kiện và mạch in đã hàn lắp hoàn chỉnh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Địa chỉ: Tòa nhà Viettẹl 20 tầng, khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam; –  Điện thoại: 0978 978 069 (liên hệ: Hà Thị Thu Hằng). 2. Tên dự án: Mua sắm vật tư […]