Mời Thầu: Mua trang thiết bị, hàng hóa văn phòng

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trường Đại học Y Hà Nội Gói thầu: Gói 2: Mua trang thiết bị văn phòng Dự án: Mua trang thiết bị, hàng hóa bằng nguồn tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2015 cho Trường Đại học Y Hà Nội Nguồn […]