Mời Thầu: Mua tủ hạ thế và giá đỡ tủ hạ thế & đại tu thay thế tủ hạ thế phục vụ công trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Hoàng Mai – Địa chỉ: nhà CC2, KĐTM Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04.22100476; Fax: 04.36413934. 2. Tên dự án: Đại tu thay tủ hạ thế các TBA năm 2015 – điều chỉnh lần 2 […]