Mời Thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Ba Vì – Địa chỉ: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 04.33961212; Fax: 04.33960102. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Vì 5. Tên gói thầu: Mua sắm VTTB phục […]