Mời chào hàng: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN PHÙ NINH Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ Điện thoại/fax/email: 02106 265036 Mã số thuế:2600 869 860 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại […]