Đấu thầu Xây dựng đường nhựa Nông Trường Thống Nhất

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông mời đấu thầu Xây dựng đường nhựa đội 2 đi đội 5 Nông Trường Thống Nhất   – Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Tên gói thầu: 02(Xây dựng đường nhựa đội […]

Đấu thầu xây lắp đường giao thông liên thôn – Đăk Prông Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:   1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư […]

Đấu thầu thi công Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh – Phù Ninh – Phú Thọ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh mời đấu thầu thi công đường giao thông : Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ – Dự án nhóm C.   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu. 1. […]