Mời Thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán nâng cấp, mở rộng trường học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành – Địa chỉ: đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện cần Giờ, TP. HCM; –  Điện thoại:  08 2248 6866. 2. Tên dự án: Nâng cấp, […]