Mời Thầu: Nâng cấp & triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Địa chỉ:  tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trưng, Hà Nội; –  Điện thoại:  043.768 9679 ; Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án:  Nâng cấp và triển khai hạ ống kỹ thuật cho […]