Mời chào hàng: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, đắp đê và kết hợp san sửa bờ kênh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505. 2. Tên dự án: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, kết hợp […]