Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê kênh T5 & sửa chữa bờ kênh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê (Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 28 đến rãnh […]

Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê và sửa chữa bờ kênh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505. 2. Tên dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh […]

Mời chào hàng: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, đắp đê và kết hợp san sửa bờ kênh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505. 2. Tên dự án: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, kết hợp […]

Mời chào hàng: Nạo vét Kênh K6 và kết hợp sửa chữa bờ đê, đắp đê

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Nạo vét Kênh K6, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh […]

Mời chào hàng: Nạo vét kênh và đắp đê rạch Bà Hùng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đuờng Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Nạo vét rạch Bà Hùng (Cống Bà Hùng đến Lộ Thầy […]