Mời chào hàng: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank) Gói thầu: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất Dự án: Trụ sở làm việc của BVB Chi nhánh Hải Phòng Nguồn vốn: Nguồn vốn của BAOVIET Bank Hình thức lựa chọn nhà […]