Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài mã số 103.02-2013.31

Tên bên mời thầu: Viện Khoa học vật  liệu Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705 Mã số thuế: 0100405465 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài mã số 103.02-2013.31 Loại […]