Mời chào hàng: Mua nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng năm 2015 phục vụ nghiên cứu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu – Địa chỉ:  số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện […]