Mời chào hàng: Mua hóa chất nghiên cứu sự chuyển hóa gen, cấu trúc mô gan

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Quân y 103 – Địa chỉ: số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội; –  Điện thoại:  (069) 566401. 2. Tên dự án: Nghiên cứu tình trạng một số gen liên quan chuyển hóa, sự thay đổi cấu trúc mô gan ở […]