Mời Thầu: Nhà chính, chống mối và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh – Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh; –  Điện thoại:  (0241)3820148. 2. Tên dự […]