Mời Thầu: Xây lấp nhà điều hành sản xuất

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty CP bao bì HABECO Gói thầu: Gói thầu 16: Xây lấp nhà điều hành sản xuất (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay thương […]

Mời Thầu: Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Gói thầu: Gói 02 Thi công công trình Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương – Công ty điện lực Nghệ An (Dành cho nhà thầu nhỏ […]