Mời Thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Diện lực Dầu khí Cà Mau Gói thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau 1&2 từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/5/2015 Dự án: Nguồn vốn: vốn SXKD năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: […]

Mời chào hàng: Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô vận tải tự đổ ben phục vụ sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn Viglacera Hạ Long – Địa chỉ: phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; –  Điện thoại:  033-3840491. 2. Tên dự án: Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô vận tải phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto […]