Mời Thầu: Động cơ điện dự phòng Đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất GỖ MDF VRG Quảng Trị

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị – Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; –  Điện thoại: 0533.566978; Fax: 0533.560482. 2. Tên dự án: Đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản […]