Mời Thầu: Xây dựng nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn Hoàng Xá

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất – Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Thuờng Tín, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các […]