Mời chào hàng: Thi công xây dựng công trình nhà văn hóa Thạch Thán

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Thạch Thán Gói thầu: Gói 6: Thi công xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nhà văn hóa thôn 2 xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai Nguồn vốn: NS xã […]