Mời Thầu: Toàn bộ phần xầy dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Thượng Giáp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất – Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: UBND xã Thống Nhất 5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01: Toàn bộ phần […]