Mời chào hàng: Chi phí xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Nghĩa Hương – Địa chỉ: xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3949274. 2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương 4. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hương 5. Tên gói thầu: Gói thầu số […]