Mời chào hàng: Mua sắm đầu dò, phần mềm siêu âm mạch máu và siêu âm sản khoa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận – Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Vân Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận; –  Điện thoại: (068) 3830252. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư:  Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 5. Tên gói thầu: Mua sắm đầu […]